Blijf zelf eigenaar van jouw eigen leerproces...

Trainen  |  Coachen  |  Communiceren

'De kaart is niet het gebied, de naam niet het genoemde...'  

(Alfred Korzybski)


Maak communicatie effectief

Communicatie is pas effectief met de respons van de ander. Die reactie bepaalt of er sprake is van goede interactie. Wanneer je dit als uitgangspunt neemt, is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen communicatie en de reactie daarop. Het is dus aan de ‘brenger’ van de boodschap om met inhoud en vorm van zijn bericht het gewenste effect te bereiken. Omdat niet alle ‘ontvangers’ gelijk zijn, zal je dus moeten variëren in de berichtgeving: specifiek afstemmen op de ‘ontvanger’ en zijn of haar kijk op de wereld.   


‘De kaart is niet het gebied…’

Dat vraagt kennis ván en respect vóór het wereldmodel van de ander. Maar, de werkelijkheid is niet gelijk aan het beeld dat wij ons ervan vormen. Elk mens maakt van een unieke waarneming een eigen ‘plaatje’. Een beeld, een geur, een klank of een aanraking wordt onbewust direct getoetst aan eerdere ervaringen, betekenis en geheugenplaatsen, zodat elk mens zijn eigen selectieve waar-neming heeft. De verzameling van deze unieke gefilterde waarnemingen vormt als het ware ons eigen wereldbeeld. Deze visie werd ontwikkeld door Alfred Korzybski die over dit wereldmodel zei: “De kaart is niet het gebied, de naam niet het genoemde.”  


8-step communicatiemodel


Deze uitspraak is de rode draad bij mijn inzet als trainer-coach. Mijn aanpak is daarnaast gebaseerd op het 8-step communicatiemodel van Gene Early. Dit is een holistisch model dat uitgaat van de voor-onderstelling, dat elke stap in het model moet zijn vervuld of gerealiseerd. 

Volgens Early leidt een onjuiste invulling of het ontbreken van zelfs maar één van de acht stappen tot een blokkade in de communicatie of zal op z’n minst resulteren in een beperking van het beoogd resultaat. 


NLP uitgangspunten

Zelf heb ik in mijn opleiding tot NLP Master Practitioner ervaren, dat succesvolle interacties, met anderen of met jezelf, en alle succesvolle projecten die werden afgerond gebaseerd zijn op alle onderdelen van het 8-step communicatiemodel. Voor mij is dit naast een model voor effectieve communicatie ook een middel waarmee ik mijn persoonlijke doelen realiseer en zelfs mijn belemmerende overtuigingen kan weerstaan: uitermate geschikt voor persoonlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die gestoeld is op NLP-uitgangspunten. NLP staat voor ‘neuro linguïstisch programmeren’ en is een van oorsprong nieuwe vorm van psychotherapie die in de jaren ’70 in Amerika door Richard Bandler en John Grinder werd ontwikkeld.  


Meer informatie 

Details over de workshop ‘Klantgericht Communiceren’ en de modules Coach 'on-site’, Coach 'on-tour’ en Coach 'on-demand’ vind je elders op deze website. Wil je méér weten, maak dan gebruik van het contactformulier. Binnen enkele dagen zal ik je mailen of bellen. Voor dringende vragen kun je mij direct benaderen.